آزمایشگاه امرتاد

اغلب پروژه های انجام شده در امرتاد مراحل تحلیل، بررسی و تست خود را در آزمایشگاه گذرانده اند. در واقع این بخش از شرکت مسؤولیت تحلیل پروژه ها را در دو حوزه فنی و بازارسنجی بر عهده دارد.به عنوان مثال قبل از تولید یک نرم افزار توسط شرکت و ارائه آن،  کشش بازار هدف و نوع و کیفیت تولید توسط آزمایشگاه مشخص می شود. همچنین فعالیت های نوآورانه  فروش و بازاریابی شرکت ابتدا به صورت آزمایشی در آزمایشگاه اجرا و درصورت موفقیت بسط و گسترش پیدا می کنند.

جدید ترین اخبار

جذب بازاریاب حضوری

" گروه نرم افزاری امرتاد " جهت گسترش هرچه بیشتر فعالیتهای خود در حوزه طراحی وب سایت و طراحی و تولید نرم افزار های اختصاصی ، از آقایان و خانمهای فعال در تهران و سراسر کشور در تنها در حوزه بازاریابی حضوری، دعوت به همکاری می نماید.

کاهش قیمت ها درثبت دامنه

" گروه نرم افزاری امرتاد " در جهت رضایت و جذب هرچه بهتر مشتریان قیمت تمامی دامنه های خود را کاهش داده است

Marka tescil protez saç